Algemeen

Een nieuwe plek

De eerste activiteit van wethouder Libbe de Vries in het nieuwe jaar was het openen van het nieuwe onderkomen van activiteitencentrum It Klaverblêd in dorpshuis De Buorskip in Beetsterzwaag. Hij deed dit op nieuwjaarsdag door het rollen van de koersbal en het breken van een papieren muur ‘alles onder 1 dak”.

Daarna heeft hij ook nog een biljartje gelegd met de voorzitters van De Buorskip en It Klaverblêd. Activiteitencentrum It Klaverblêd was de afgelopen vijf jaar op de benedenverdieping van een appartementencomplex aan de Vlaslaan gehuisvest. Het sociaal cultureel werk viel onder Timpaan Welzijn, die het gebouw huurde van woningcorporatie Mooiland. De verhuizing is onderdeel van de verzelfstandiging van het sociaal-cultureel werk in de diverse dorpen. De kleine dorpen waren eerder aan de beurt; Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag volgden als laatste. Na de recente uitbreiding van de bibliotheek vervult De Buorskip een centrumfunctie in Beetsterzwaag voor vele culturele activiteiten in het dorp.