Protocol Corona-coaches
Biljarten

Protocol Corona-coaches

Op 1 juli gaat het biljarten weer beginnen. Eerst vrij biljarten op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Vanaf 1 september gaat de competitiestarten op maandag, dinsdag, donderdag en vrij biljarten op woensdag. Vanwegede Coronapandemie zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelenom de 1,5 meter afstand tussen personen en hygiënemaatregelen te garanderen.Om tijdens…