Protocol Corona-coaches

Op 1 juli gaat het biljarten weer beginnen. Eerst vrij biljarten op dinsdag- en
donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Vanaf 1 september gaat de competitie
starten op maandag, dinsdag, donderdag en vrij biljarten op woensdag. Vanwege
de Coronapandemie zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelen
om de 1,5 meter afstand tussen personen en hygiënemaatregelen te garanderen.
Om tijdens de openingstijden van de biljartruimte de afspraken eenduidig na te
kunnen komen en de veiligheid voor spelers te kunnen garanderen, is er gekozen
voor de inzet van Coronacoaches. In dit protocol worden de taken van de
Coronacoaches puntsgewijs opgesomd.

Taakbeschrijving Coronacoaches

 1. De Coronacoach is tijdens het dienstdoende dagdeel tijdig aanwezig en
  begeleidt de biljarters tot het einde van het dagdeel; vanaf 1 juli op
  dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. De coach kan ook voor
  zichzelf een biljartmoment plannen. Vanaf 1 september gelden de tijden
  zoals gebruikelijk;
 2. De Coronacoach ontvangt de biljarters en vraagt hen naar hun
  gezondheid. Vertrouwd hij het niet, omdat de biljarter aangeeft
  verkoudheidsverschijnselen vertoont en aangeeft, dan pakt hij zijn rol en
  verzoekt de biljarter vriendelijk doch dringend huiswaarts te keren;
 3. De Coronacoach wijst de biljarters op de 1,5 meter afstandsregel, als een
  aanwezige daar bewust of ongemerkt van afwijkt. Dit geldt zowel voor in
  de foyer `Tsjoch’, als ook in de Koepelzaal;
 4. De Coronacoach ziet toe op het uitvoeren van de hygiënemaatregelen.
  Handen ontsmetten bij binnenkomst, schoonmaken van ballen,
  biljartklokken, krijtjes, keuen, randen van het biljart en regelmatig de
  lakens van de biljarts met de daartoe speciaal aanwezige middelen
  reinigen. Hij pakt daarbij zijn eigen rol wat betreft het reinigen van de
  biljarts, de klokken en de krijtjes na elk biljartspel;
 5. De Coronacoach bedient de mobiele telefoon die in de Koepelzaal
  aanwezig is. Leden die aangeven gebruik te willen gaan maken van de
  biljarts plant hij dan in. Die telefoon is de enige telefoon om als lid te
  kunnen reserveren;
 6. De Coronacoach is verantwoordelijk voor het verstrekken van eventueel
  gewenst koffiegebruik. Van 1 juli tot 1 september kan er tegen betaling
  koffie worden gehaald in de bibliotheek. De pantry wordt dan niet
  gebruikt. Vanaf 1 september kan de Coronacoach koffie voorzien vanuit de
  pantryautomaat tegen betaling;
 7. Samengevat is de Coronacoach de `gastheer’ voor de biljarters en geeft
  op vriendelijke wijze leiding aan het totale gebeuren tijdens zijn dagdeel.