Biljarten

Protocol Corona-coaches

Op 1 juli gaat het biljarten weer beginnen. Eerst vrij biljarten op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Vanaf 1 september gaat de competitiestarten op maandag, dinsdag, donderdag en vrij biljarten op woensdag. Vanwegede Coronapandemie zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelenom de 1,5 meter afstand tussen personen en hygiënemaatregelen te garanderen.Om tijdens…

Algemeen

Een nieuwe plek

De eerste activiteit van wethouder Libbe de Vries in het nieuwe jaar was het openen van het nieuwe onderkomen van activiteitencentrum It Klaverblêd in dorpshuis De Buorskip in Beetsterzwaag. Hij deed dit op nieuwjaarsdag door het rollen van de koersbal en het breken van een papieren muur ‘alles onder 1 dak”. Daarna heeft hij ook…