Corona houdt biljarters niet tegen
Algemeen | Biljarten

Corona houdt biljarters niet tegen

Biljarten, het spel van de rode, witte en gele bal. Het spel ook van de sociale contacten, zeker voor oudere alleenstaanden. Dat sociale aspect kan niet genoeg benadrukt worden, stelt Henk Hoen, voorzitter van Biljartclub Beetsterzwaag. “We foarsjogge yn in behoefte.” In De Buorskip is het een komen en gaan van biljarters. Waar voor de…

Protocol Corona-coaches
Biljarten

Protocol Corona-coaches

Op 1 juli gaat het biljarten weer beginnen. Eerst vrij biljarten op dinsdag- en donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Vanaf 1 september gaat de competitiestarten op maandag, dinsdag, donderdag en vrij biljarten op woensdag. Vanwegede Coronapandemie zijn er afspraken gemaakt over noodzakelijke maatregelenom de 1,5 meter afstand tussen personen en hygiënemaatregelen te garanderen.Om tijdens…