Stichting Begeleidingscommissie It Klaverblêd

Activiteitencentrum It Klaverblêd in Beetsterzwaag bestaat al jarenlang en was vroeger bekend onder de naam Dienstencentrum voor ouderen It Klaverblêd. Diensten worden niet meer aangeboden, maar de activiteiten worden naar behoefte georganiseerd door vrijwilligers. Het centrum is niet alleen beschikbaar voor ouderen. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met Sociaal Cultureel Werk Oer ’t Brechje en maken andere groepen gebruik van het centrum.


Het activiteitencentrum richt zich op de volgende thema’s:

Ontmoeten

Sociale contacten worden gelegd door elkaar te ontmoeten en die gelegenheid wordt geboden door It Klaverblêd. Niet alleen door het meedoen aan activiteiten, maar ook door de mogelijkheid om gewoon binnen te lopen voor een kop koffie, een praatje of om de krant te lezen.

Contacten

Ieder mens heeft sociale contacten nodig. Door ziekte of door het ouder worden, verminderen sociale contacten. Dit heeft vaak een negatieve invloed op de psychische gesteldheid en kan leiden tot eenzaamheid. Door sociale contacten blijven mensen blijven mensen deelnemen aan de samenleving en dat maakt over het algemeen gelukkiger.

Verbinden

Bij it Klaverblêd is het mogelijk om mensen en activiteiten met elkaar te verbinden. Zo maken niet alleen ouderen gebruik van het centrum, maar ook jongere mensen zijn welkom. Het centrum is bedoeld voor mensen die vitaal zijn, maar ook de wat meer kwetsbare mensen. Met elkaar maken de bezoekers it Klaverblêd tot een levendig centrum.